Annewest

Een coach is geen mentor, trainer of onderwijzer

Welkom

Coaching

Je bent er zeker getuigen van dat er voortdurend gesmeten wordt met termen zoals coaching, trainer, mentor etc. Je wenst zelf ook inzichten te verkrijgen over het verschil en in het bijzonder de taken en doelen van een coach. De vraag is daarom: Wat is coaching nou precies hoe wordt coaching toegepast? Coaching is simpelweg het proces dat ten doel heeft, prestaties van het individu te verbeteren. Ongeacht als het proces nou bij een onderneming, stichting of sportclub wordt ingezet. Bij coaching die gericht is op het “hier en nu- principe”, staat het individu centraal. Doormiddel van coaching wordt dus het individu geholpen om zijn eigen prestaties te beteren middels een leerproces.

Bent u benieuwd wat coaching inhoudt? Bezoek dan de Home pagina.

Lees op deze pagina alles wat met relatie management te maken heeft.


Lees op deze pagina alles wat met communicatie op de werkplek te maken heeft.

Lees op deze pagina welke 4 boeken die u zeker moet lezen.

Lees op deze pagina wat de impact is van een communicatieworkshop.

Vele geleerden hebben een veranderde kijk op de theorie rond coaching.

Hier zijn daarom ook verschillende boeken over geschreven.

Zij zijn van mening dat de kracht van het innerlijk spel wel degelijk een rol speelt in het coachings-proces. De grootste obstakels voor het behalen van succes tijdens de coaching, zijn volgens de nieuwe leer intern gelegen. Coaches kunnen daarom helpen op het moment dat individuen van hun innerlijke dialoog zijn afgeleid. “De stem die bijvoorbeeld aangeeft dat je er te zwak voor bent of dat je iets het liefst anders aanpakt”. Hierop is schrijver Gallwey in zijn boek te uit en treuren op ingegaan. Hij geeft aan dat het belangrijkste deel in het coachings-proces erop gericht is om mensen te helpen, de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en hun onderbewustzijn over te laten nemen. Bij coaching is men ervan overtuigd het individu de antwoorden op zijn eigen problemen in zich heeft. De belangrijkste vaardigheid van coaching is het stellen van de juiste vragen om het individu te helpen met zijn eigen problemen.

Geen mentoring, geen training

Toch zijn er mensen die het verschil tussen onderwijzen, coachen en counselen niet kennen.

Ze halen alles door elkaar, met als gevolg dat het nagestreefde doel niet bereikt wordt.

Onderwijzen en trainen- Bij lesgeven en trainen is een deskundige leraar betrokken die kennis overdraagt aan zijn studenten. De meeste leraren gebruiken dan ook termen zoals coachen etc. echter, de kennis over coaching ontbreekt omdat die niet ervoor gestudeerd heeft.

Mentoring- Dit is vergelijkbaar met coaching maar niet hetzelfde. De mentor is een gids die iemand helpt om zich sneller te ontwikkelen. De mentor richt zich in tegenstelling tot de coach op de toekomst, dus ontwikkeling van de loopbaan.

Meest gestelde vragen

Relatiemanagement kan worden omschreven als een strategie waarbij een organisatie ernaar streeft om voortdurend betrokkenheid met haar publieksgroepen te onderhouden. Een organisatie kent een intern- als extern publiek. Dit betekent dat relatiebeheer zoals dit genoemd wordt, kan worden gevoerd tussen het bedrijf en het extern publiek zoals de klant.

Op de “boeken” pagina staat onder elk genoemde boek een knop met “bekijk boek”. Deze knop zal u doorsturen naar de desbetreffende boeken winkel.

Onderwijzen en trainen- Bij lesgeven en trainen is een deskundige leraar betrokken die kennis overdraagt aan zijn studenten. De meeste leraren gebruiken dan ook termen zoals coachen etc. echter, de kennis over coaching ontbreekt omdat die niet ervoor gestudeerd heeft.

Mentoring- Dit is vergelijkbaar met coaching maar niet hetzelfde. De mentor is een gids die iemand helpt om zich sneller te ontwikkelen. De mentor richt zich in tegenstelling tot de coach op de toekomst, dus ontwikkeling van de loopbaan.

De Customer Relation manager kan van start met het CRM- programma dat is opgebouwd uit verkoopaankondigingen, nieuwsbrieven en enquêtes. Maar ook videomedia-communicatie (zoals commercials) en tutorials. Belangrijk is dat er voortdurend aan marketing wordt gedaan omdat het werven van nieuwe klanten veel duurder uitpakt dan het behouden van de huidige klant.