Communicatie op de werkplek

De impact van goede communicatie op de werkplek

Introductie

Communicatie

Wij communiceren uiteraard met elkaar wanneer wij aan het werk zitten. Maar de vraag is natuurlijk als wij goede communicatie met elkaar hebben of juist niet. Maar ook vragen wij ons af wat daarvan de impact is.

Goede communicatie is een belangrijke vaardigheid in elke omgeving waar mensen met elkaar in interactie komen.

Communicatiemanagers spreken van een integraal onderdeel binnen het bedrijf voor het verkrijgen van zakelijk succes.

Goede communicatie gaat op de werkvloer niet alleen over de zakelijke factoren zoals het wegwerken van conflicten en het verbieden van niet werk gerelateerde zaken om roddels te voorkomen. Bij het behouden en bevorderen van klantrelaties met daarbij de winstgevendheid is goede communicatie noodzakelijk. 

Dit zijn uiteraard actoren die extern gericht zijn. Kijken wij naar de interne actoren dan zal communicatie voor een impact moeten zorgen die de werknemersbetrokkenheid stimuleert en ook de teameffectiviteit.

Vindt u deze pagina leuk?

Vindt u deze pagina leuk? Lees dan snel alles over waarom je de klant moet behouden met relatie management!

Voordelen

Voordelen van goede communicatie

Het is essentieel voor een organisatie om aan communicatiemanagement te doen, wil je er zeker van zijn dat je goede communicatie binnen het bedrijf voert.

Dit betekent dat je een duidelijk beeld hebt van de externe- en interne visie hierop kan een visie in de communicatie worden losgelaten, die beschrijft hoe je middels communicatie de organisatiedoelen zal verwezenlijken. Een goede en duidelijke interne communicatie, voorzien van communicatielijnen, vermindert conflicten. 

Conflicten zijn misverstanden en onbegrepen zaken. Hier spelen gevoelens en emoties de boventoon. Bijvoorbeeld, als men de mening is toegedaan dat men niet gehoord of gerespecteerd wordt. Het gevolg hiervan is dat er gevechten kunnen uitbarsten, maar ook protesten. Hier kan het gevaarlijk zijn voor je organisatie. 

Mensen zijn vaak geneigd om stille protesten te voeren die zich uiten in de vorm van sabotage. Dit zorgt voor grote verliesposten voor je organisatie. 

Ook simpel miscommunicatie kan een conflict veroorzaken. Werken met communicatiepatronen, en het doen van aanpassinkjes in de communicatie kan conflicten tot het verleden doen behoren.

Communicatie workshops

Soms is brengt het een oplossing als het personeel instaat wordt gesteld om communicatieworkshops te volgen. In teams komt men dan onder begeleiding bij elkaar, alwaar er communicatieopdrachten en trainingen gegeven worden. 

Zo kan ook het personeel of kunnen delen van het personeel inzichten vergaren van wat goede communicatie is, en hoe euvels uit de weg te ruimen. Er wordt een duidelijke communicatielijn getrokken zie ter plekke zichtbaar is en begrepen is door en voor eenieder. 

Met zo een workshop wordt ook de gelegenheid gecreerd om betrokkenheid en saamhorigheid te stimuleren.