Wat doet een BHV ploegleider?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:BHV

Elke werkgever in Nederland is verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV moet altijd voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers.

Hoe werkt het?
Hoe groot een BHV organisatie moet zijn, hangt samen met de grootte van het bedrijf of instelling waar de BHV organisatie voor bedoeld is, en wordt mede bepaald door een risico-inventarisatie.
Zijn er meerdere BHV’ers in dienst dan is het goed wanneer de organisatie één of meerdere BHV ploegleiders aanstelt. De BHV ploegleider geeft bij een incident leiding aan het BHV team. Bij een incident beoordeelt de ploegleider de situatie en bepaalt de inzet van de overige BHV’ers. Na afloop van het incident organiseert de ploegleider een evaluatie met de betrokken BHV’ers. Naast een BHV ploegleider bestaat een BHV team vaak ook nog uit een hoofd BHV, bedrijfshulpverleners en ontruimcoördinatoren. Wanneer iemand een BHV functie wil uitvoeren dient hij of zij daar voor opgeleid te zijn. Een BHV ploegleider heeft vaak een aanvullende BHV opleiding gevolgd en hij of zij moet altijd in het bezit zijn van een geldig BHV certificaat.

Wat houdt de functie in?
Een bedrijf dient zorg te dragen voor de benodigde BHV hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een EHBO koffer, communicatie middelen en een BHV hesje waarop de functie van de BHV’er is aangegeven.
In geval van een calamiteit, leidt de ploegleider de werkzaamheden van de BHV-personen
in goede banen. De BHV ploegleider is verantwoordelijk voor de lokale hulpverlening bij calamiteiten.
De ploegleider zorgt er ook voor dat de noodprotocollen uit het bedrijfsnoodplan op juiste wijze nageleefd worden. De exacte invulling van de functie kan per bedrijf verschillen, maar de taken van een BHV ploegleider bestaan meestal uit:
• Verkenning van de calamiteit.
• Communicatie
• Verzorging van gewonden en transport
• Eerste brandbestrijding
• Ontruiming
• Schadebeperking
• Beheer en controle van de BHV middelen, zoals alarmering en communicatiemiddelen.
• Verzorgt trainingen voor de andere BHV’ers

Bij een calamiteit neemt de ploegleider vaak ook de taken van het hoofd BHV over, totdat het hoofd aanwezig en of operationeel is. In kleinere organisaties kan de functie ploegleider en hoofd BHV één en de zelfde persoon zijn. Het verschil tussen een Hoofd en een ploegleider is over het algemeen dat een BHV ploegleider zich actief bezig houdt met een calamiteit, terwijl een hoofd BHV meer een beleidsmatige functie heeft. Het hoofd BHV is altijd wel de eindverantwoordelijke.

 

Bron: www.faf-training.nl