Workshop

De impact van een communicatieworkshop

Introductie

Onze hedendaagse wereld is volledig gestuwd op communicatie.

Communicatie bepaalt hoe we leren en hoe we zaken interpreteren. Ook de hedendaagse communicatiemiddelen waar wij gebruik van maken kan ervoor zorgen dat vooral miscommunicatie ontstaat. 

We denken daarbij aan internetcommunicatie met emoji’s die binnen een rap tempo duizenden personen kan bereiken. 

Of Video opnames die een vertekend beeld kunnen vormen en zodoende schade kunnen berokkenen. Vooral binnen organisaties kan slechte communicatie voor het ergste zorgen. 

Binnen organisaties hebben niet alleen managers, maar ook de gehele organisatie de taak om voor goede communicatie te zorgen en dit te waarborgen. Denk maar aan het niet verspreiden van roddels en zorgen voor conflictsituaties.

Communicatieworkshops

Het is om organisatie breed goede communicatie te voeren, raadzaam om communicatieworkshops te organiseren voor verschillende segmenten binnen de organisaties.

Middels diverse communicatieoefeningen kan het publiek bewustgemaakt worden over het belang van communicatie en door middel van leren, gedragsverandering bewerkstelligen. Los van een lezing of presentatie op maat zijn hier uiteraard ook oefeningen aan verbonden.

10 communicatie oefeningen

Zoals eerder aangegeven, zijn er oefeningen en spellen om de communicatievaardigheden op de werkplek te verbeteren.

Sommige van deze oefeningen vereisen een facilitator, en sommige gewoon een groep collega’s. Uiteraard moet er een communicatie expert aanwezig zijn die het geheel aan het leiden is.

Het tekenen van rijtjes- Bij deze oefening staat het luisteren centraal. Immers, alvorens goed te kunnen communiceren zal je instaat moeten zijn om goed te luisteren. Deze twee vaardigheden gaan dus hand in hand samen. Het spel helpt om bepaalde doelen zoals behoeften en verwachtingen uit de communicatie te halen en hier strategieen voor te ontwikkelen.

Voor deze activiteit heeft u een even aantal deelnemers nodig. Iedereen is dan van een partner voorzien, waarna zij rug aan rug worden gezet. Elk is voorzien van potlood en papier. Het ene lid is de spreker en het andere lid heeft de rol van luisteraar. De spreker wordt voorzien van een verhaal met duidelijke doelstellingen, die hij zal moeten vertellen aan de luisteraar. Deze luistert en probeert op zijn beurt het vertelde in een tekening over te brengen.

Vindt u deze pagina leuk?

Vindt u deze pagina leuk? Lees dan snel alles over communicatie op de werkplek!

Standaardvragen

Aan de hand van standaard vragen bespreken de beide partijen de ervaring. Deze vragen zijn:

Voor de verteller:
  • Welke stappen heb je genomen om ervoor te zorgen dat je instructies duidelijk waren?
  • Hoe kunnen deze worden toegepast in real-life interacties?
  • Onze berichten worden niet altijd geïnterpreteerd zoals we bedoelen. Terwijl u spreekt, wat kunt u doen om de kans op miscommunicatie in de echte dialoog te verkleinen?
Voor de luisteraar:
  • Wat was constructief aan de instructies van uw partner?
  • Op welke manieren zou uw tekening anders zijn verlopen als u met uw partner had kunnen communiceren?

Effectieve feedback

In deze oefening houden wij er rekening mee dat defensief handelen een oorzaak van miscommunicatie en conflicten op de werkvloer is.

Dit komt doordat wij niet altijd ready zijn om kritiek te ontvangen en uit situaties te leren. Meer nog als deze ongevoelig wordt door gecommuniceerd door hogere hand of werknemers gelijk elkaar. 

Met de “ik”- uitspraak is deze oefening erop gericht om het gedrag van anderen objectief te beschrijven, terwijl de spreker met die emotie een impact op de luisteraar kan maken. De oefening ziet er als volgt uit: Werknemers kunnen zich bij elkaar voegen in koppels of ervoor kiezen om het alleen te doen. 

in beide gevallen hebben ze een werkblad met denkbeeldige scenario’s. Samen of solo kunnen ze ‘ik’-uitspraken doen over hoe het denkbeeldige scenario hen laat voelen. Ze geven elkaar feedback over wat er in feite gezegd is. We zullen zien dat er zo geen defensief gedrag bij anderen optreed.